فرم تکمیل مشخصات سهام داران :

سهامدار گرامي چنانچه امكان مراجعه حضوري به ليزينگ ايرانيان براي شما مقدور نمي باشد خواهشمند است جهت تكميل اطلاعات خود فرم تكميل اطلاعات سهامداران را از اینجا دریافت و تكميل نمائيد. از آنجا كه ليزينگ ايرانيان بايد نسبت به صحت شماره حساب اعلامي در فرم اطمينان حاصل نمايد، لذا مستدعي است: تائيديه (مهر و امضا) شركت كارگزاري خود را مبني بر تائيد شماره حساب اعلامي بر روي فرم دريافت نمائيد و يا چنانچه به شركت كارگزاري دسترسي نداريد؛ تائيديه بانك (مهر) خود را بر روي فرم مذكور دريافت نموده و به همراه كپي صفحه اول دفترچه حساب بانكي خود براي اين شركت به شماره نمابر 44009530 - 021 فكس نمائيد. ليزينگ ايرانيان پس از دريافت اطلاعات شما نسبت به تكميل آنها اقدام خواهد نمود.