خط ‌مشی ‌کیفیت:

شرکت لیزینگ ایرانیان از سال 1381 با ماموریت افزایش رفاه عمومی از طریق ارائه تسهیلات انواع کالاهای سرمایه ای و مصرفی با دوام ، پا به عرصه فعالیت گذاشت . اين شركت همواره در پي تامين نيازها و خواسته هاي مشتريان به بهترين شكل ممكن بوده و در اين راستا با اتكا به بهره وري ،‌ سرآمدي و نيروي انساني توانمند خود ، خدمات گسترده و ارزشمندی را در حوزه صنعت ليزينگ ارائه مي نمايد. اثرگذاری در صنعت ليزينگ و دستيابي به بيشترين ارزش ممكن براي جامعه ، مشتريان ،‌كاركنان و سهامداران از اركان بنيادي شركت ليزينگ ايرانيان مي باشد . ماموریت اصلی لیزینگ ایرانیان در سال پیش رو افزایش نسبی رضایت ذینفعان ، رشد سهم بازار ( بازار لیزینگ خودرو) و ارتقاء سازمان به جایگاه سازمانهای یادگیرنده می باشد . لذا به منظور تحقق این چشم انداز ، سازمان اهداف کلان ذیل را در دستور کار سال آتی خویش خواهد داشت.

  • افزایش میزان سود آوری
  • جذب منابع مالی ارزان قیمت
  • ارتقاء سطح رضایت مشتریان
  • ارتقاء سطح رضایت کارکنان و افزایش مشارکت ایشان در تصمیم سازی سازمانی
  • بهبود جایگاه شرکت در بین شرکتهای بورسی

به منظور تداوم اثر بخشی سیستم و دستیابی به اهداف کلان فوق ، شرکت لیزینگ ایرانیان متعهد می شود که از اصول مدیریت کیفیت در قالب استاندارد مدیریتی ISO 9001: 2015 ، در کل دامنه سیستم خود استفاده نموده و همواره فرآیندهای خود را با الزامات این استاندارد منطبق نماید. لذا انتظار می رود کلیه کارکنان با حداکثر توانایی علمی و فنی خود ، در اجرای سیستم استقرار یافته و افزایش اثربخشی آن کوشا باشند و شرکت را در مسیر دستیابی به چشم انداز تعریف شده و جلب رضایت کلیه طرفهای ذینفع یاری رسانند.