پست الکترونیکی مدیران :

معاونت اقتصادی مالی : فرخزاد شریعتی shariati@icleasing.ir
معاونت بازاریابی و فروش : اسمعیل صادق sadegh@icleasing.ir
مدیر فروش: محمدرضا معصوم علیزاده alizadeh@icleasing.ir
مدیر بازاریابی: ابراهیم آزادی azadi@icleasing.ir
مدیریت مالی : مهدی درویش darvish@icleasing.ir
مدیریت حسابرسی داخلی : محسن قربانی زاده ghorbanizadeh@icleasing.ir
مدیرحقوقی و امور قراردادها : محمد باباپور babapour@icleasing.ir
مدیریت طرح و برنامه : آرزو عزیزی azizi@icleasing.ir
مدیریت حسابرسی و خدمات پس از فروش : عباس گلزارپور golzarpour@icleasing.ir
مدیریت پیگیری و نظارت : غلامرضا بخشی bakhshi@icleasing.ir
مدیریت منابع انسانی :علی سابقی sabeghi@icleasing.ir