اعضاء هیئت مدیره:

نام و نام خانوادگی سمت
علی اصغر سرائی نیا رئيس هيئت مديره
میر صالح سیدزاده نایب رئیس هیئت مدیره
مصطفی خان کرمی عضو هیئت مدیره
امیرهوشنگ شیخ زین‌الدین عضو هیئت مدیره
محمدرضا نورمحمدی عضو هیئت مدیره و مدیرعامل