اعضاء هیئت مدیره:

نام و نام خانوادگی سمت
علی اصغر سرائی نیا رئيس هيئت مديره
محمد علی مهدیجو نایب رئیس هیئت مدیره
میر صالح سیدزاده عضو هیئت مدیره
مصطفی خان کرمی عضو هیئت مدیره
امیرهوشنگ شیخ زین‌الدین مدیرعامل و عضو هیئت مدیره