مدیران لیزینگ ایرانیان :

امیرفرهنگ فلاح

مدیر توسعه منابع انسانی

فرشید کاظمی مقدم

مدیر مالی و اقتصادی

محسن قربانی زاده قمصری

مدیر تأمین منابع مالی و خزانه داری

مدیر بازاریابی و فروش

مهدی دوست محمدی

مدير توسعه سيستم ها و فناوری اطلاعات