پیام مدیرعامل:

ايران اسلامي در سال هاي اخير ضمن تاثيرپذيري از رخدادهاي اقتصادي جهان و مهم تر از آن موفقيت در كنترل بروز تاثيرات گسترده در اقتصاد كشور، توانسته است از مهم ترين چالش و مانع پيشرفت و توسعه كشور با آغاز اجراي قانون "هدفمند كردن يارانه ها" و حمايت همزمان از بخش هاي مصرف كننده و توليد كننده در كنار اصلاح نظام توزيع، عبور كند. در حال حاضر شرايط اقتصادي رو به رشد است و صنايع كشور نياز روزافزون به بهره برداري از ابزارها و تكنيك هاي جديد مالي را به صورت محسوس حس مي كنند.

ابزارهايي كه ليزينگ در اختيار دارد همان نياز صنايع كشور مي باشد كه در صورت حمايت همه جانبه دولت و حتي توليد كنندگان، بي شك خواهد توانست ضمن تحميل كمترين مخاطرات به مردم، در بهبود وضعيت رفاه اجتماعي كليه ذي نفعان (اعم از سهامداران، مشتريان و كاركنان) نقش موثري داشته و در ديدگاهي وسيع تر راه رشد اقتصادي را براي ايران اسلامي در حد سهم و توان خود هموارتر نمايد.

لیزینگ ایرانیان به عنوان لیزینگی پویا و موفق وابسته به تعاونی خاص کارکنان گروه صنعتی ایران خودرو با سرمایه 1.630 میلیارد ريال، در طول مدت فعاليت خود با فروش بی سابقه بیش از 120.000 دستگاه انواع خودرو توانسته است جايگاه محكمي در صدر فهرست شرکت های لیزینگ کشور براي خود ايجاد نمايد.

ليزينگ ايرانيان با قرار گرفتن در بين 300 شركت برتر ايران در سال هاي 88 ، 89 و 90 و اعطاي بيش از 120.000 فقره انواع تسهيلات و ارائه ساليانه بيش از 15.000 فقره انواع خدمات پس از فروش، شايستگي ها و توانايي هاي خود را به اثبات رسانده است.

از سوي ديگر بررسي قيمتي سهام ليزينگ ايرانيان نيز در ميان ساير رقبا نشانگر روند رو به رشد و وضعيت مناسب اين شركت در بازارهاي مالي مي باشد و اميد است اجراي طرح هاي جديد فروش در ساليان آينده در نهايت به ارتقاي حداكثري عملكرد مالي اين شركت و به تبع افزايش ارزش ثروت سهامداران ما بينجامد. ما به عنوان عضو كوچكي در اقتصاد اين مرز و بوم تلاش مي كنيم تا با ارائه و گسترش روش های فعلی فروش ، ایجاد نوآوری هاي لازم در ارائه خدمات پس از فروش همراستا با اهداف كلان اقتصادي و نياز ايرانيان عزيز، گام هاي مفيد و موثري در استمرار كسب و كار بنگاه هاي توليدي و مهم تر از آن بهبود سطح معاش عموم مردم برداريم. نگاه بنیادی ما همواره بر ارائه خدمات مالی مناسب به خریداران استوار بوده و برآنیم تا در سال "توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني" نظاره گر آثار مثبت این حضور بر اهم بخشهای اقتصادی کشور باشیم.