آگهی دعوت به جلسه ی مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام:

شرکت لیزینگ ایرانیان (سهامی عام)

آگهی دعوت به جلسه ی مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام

ثبت شده به شماره 192064 و شناسه ملی 10102340228

 

بدین وسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت یا نمایندگان قانونی آنها دعوت می نماید تا در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام این شرکت که در ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 13 مهر ماه 1394 در محل قانونی شرکت واقع در خيابان مطهری، بعد از تقاطع سهروردی، نبش خیابان شهید یوسفیان، پلاک 48 شرکت لیزینگ ایرانیان تشکیل می گردد، حضور به هم رسانند. ورقه ورود به جلسه همزمان با مراجعه سهامداران محترم توزیع می گردد. لذا سهامداران محترم و یا نمایندگان قانونی ایشان درصورت تمایل به حضور در جلسه می توانند با ارائه اصل ورقه سهم و کارت ملی اقدام به دریافت ورقه ورود به جلسه ی مجمع نمایند.

دستور جلسه:

1) انتخاب اعضای هیأت مدیره.

2) انتخاب نماینده جهت ثبت تصمیمات مأخوذه در جلسه ی مجمع.

 

 

هیئت مدیره شرکت لیزینگ ایرانیان (سهامی عام)

تاریخ خبر : 1394/07/01