آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/12/30:

 
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1396/04/03 درمحل سالن همايش شرکت صنعتي محور سازان ايران خودرو واقع در تهران ، کيلومتر 10 جاده مخصوص کرج برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

 

 دستور جلسه :  

  •  1395/12/30
  •  

تاریخ خبر : 1396/03/23