آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت لیزینگ ایرانیان (سهامی عام):

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت یا نمایندگان قانونی آنها دعوت می نماید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام این شرکت که در ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 11 خرداد ماه 1395 در سالن همایش شرکت صنعتی محورسازان ایران خودرو واقع در تهران، کیلومتر 10 جاده مخصوص کرج تشکیل می گردد، حضور به هم رسانند. ورقه ورود به جلسه از ساعت 9 لغایت 15 روزهای 1395/03/09 لغایت 1395/03/10 در دفتر امور سهامداران شرکت واقع در تهران، بلوار اشرفی اصفهانی، نبش خیابان پیامبر شرقی، پلاک 70 توزیع می گردد. لذا سهامداران محترم و یا نمایندگان قانونی ایشان درصورت تمایل به حضور در جلسه می بایست با ارائه اصل ورقه سهم و کارت ملی اقدام به دریافت ورقه ورود به جلسه مجمع نمایند.

 

دستور جلسه:

1) استماع گزارش هیئت مدیره شرکت درخصوص فعالیت و وضع عمومی شرکت و همچنین استماع گزارش بازرس قانونی و حسابرس شرکت برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1394

2) بررسی و تصویب صورت های مالی مشتمل بر ترازنامه، حساب سود و زیان و صورت جریانات نقدی و یادداشتهای پیوست برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1394

3) انتخاب اعضای هیأت مدیره

4) اتخاذ تصمیم در مورد نحوه تخصیص و تقسیم سود برای سال مالی 1394

5) انتخاب بازرس قانونی و حسابرس برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1395 و تعیین حق الزحمه ایشان.

6) تعیین پاداش اعضای هیأت مدیره.

7) تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌هاي شركت.

8) انتخاب نماینده جهت ثبت تصمیمات مأخوذه در جلسه مجمع.

9) سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.

 

هیئت مدیره شرکت لیزینگ ایرانیان (سهامی عام)

تاریخ خبر : 1395/03/01