آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه:

 

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

 

صاحبان سهام شرکت لیزینگ ایرانیان (سهامی عام) ثبت شده به شماره 192064


بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت یا نمایندگان قانونی آنها دعوت می نماید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام این شرکت که در ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 12 خرداد ماه 1394 در محل فرهنگسراي انديشه واقع در خيابان شريعتي، نرسيده به پل سيدخندان، نبش خيابان شهيد قندي، پارك انديشه تشکیل می گردد، حضور به هم رسانند. ورقه ورود به جلسه از ساعت 9 لغایت 15 روزهای 1394/03/10 لغایت 1394/03/11 در دفتر امور سهامداران شرکت واقع در تهران، خیابان شریعتی، خیابان شهید بهشتی، نرسیده به تقاطع اندیشه، پلاک 37 توزیع می گردد. لذا سهامداران محترم و یا نمایندگان قانونی ایشان درصورت تمایل به حضور در جلسه می بایست با ارائه اصل ورقه سهم و کارت ملی اقدام به دریافت ورقه ورود به جلسه مجمع نمایند.

دستور جلسه:

1) استماع گزارش هیئت مدیره شرکت درخصوص فعالیت و وضع عمومی شرکت و همچنین استماع گزارش بازرس قانونی و حسابرس شرکت برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1393

2) بررسی و تصویب صورت های مالی مشتمل بر ترازنامه، حساب سود و زیان و صورت جریانات نقدی و یادداشتهای پیوست برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1393

3)اتخاذ تصمیم در مورد نحوه تخصیص و تقسیم سود برای سال مالی 1393

4)انتخاب بازرس قانونی و حسابرس برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1394 و تعیین حق الزحمه ایشان.

5)تعیین پاداش اعضای هیئت مدیره.

6)تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌هاي شركت.

7)انتخاب نماینده جهت ثبت تصمیمات مأخوذه در جلسه مجمع.

8)سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.

هیئت مدیره شرکت لیزینگ ایرانیان (سهامی عام)

 

تاریخ خبر : 1394/03/09