اطلاعيه پرداخت سود سهام شركت ليزينگ ايرانيان (سهامي عام):

بدینوسیله برنامه زمانبندی پرداخت سود سهام مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به29 اسفند ماه 1392 اين شرکت به شرح ذیل تقدیم می گردد .

الف : سهامداران حقیقی

سود متعلق به سهامداران حقیقی مطابق جدول زمانبندی زیر قابل پرداخت خواهد بود .


حرف الفبا

تاریخ پرداخت

حرف الفبا

تاریخ پرداخت

الف

18 مرداد ماه تا 2 شهريور ماه

ع، غ، ف، ق

6 آبان ماه تا 21 آبان ماه

ب، پ، ت، ث

3 شهريور ماه تا 18 شهريور ماه

ك، گ، ل

22 آبان ماه تا 5 آذر ماه

ج، چ، ح، خ

19 شهريور ماه تا 3 مهر ماه

م

6 آذر ماه تا 23 آذر ماه

د، ذ، ر، ز، ژ

5 مهر ماه تا 20 مهر ماه

ن، و، ه، ی

24 آذر ماه تا 9 دي ماه

س، ش، ص، ض، ط، ظ

22 مهر ماه تا 5 آبان ماه

سهامداران حقوقي

از 10 دي ماه


  • سهامداران حقيقي محترمي كه از اعضاي شركت تعاوني خاص كاركنان ايران خودرو مي باشند، با توجه به صدور حامي كارت از سوي شركت تجارت الكترونيك حامي ايرانيان براي ايشان نيازي به مراجعه حضوري نداشته و سود سهام مربوطه مطابق جدول زمان بندي فوق به حساب ايشان منظور مي گردد.
  • ساير سهامداران محترم حقيقي مي توانند با در دست داشتن اصل برگ سهام، كارت شناسايي معتبر و مشخصات شماره حساب الكترونيكي مفتوحه نزد يكي از بانكهاي عضو شبكه شتاب (ترجيحاً بانك اقتصاد نوين) مطابق جدول زمان بندي به دفتر سهام شركت ليزينگ واقع در تهران -  خيابان شهيد بهشتي – نرسيده به خيابان انديشه- شماره 37 مراجعه فرمايند.
  • ب : سهامداران حقوقی
  • درارتباط با سهامداران حقوقی ، پس از ارسال درخواست واریز سود به همراه اعلام شماره حساب و کدبورسی خود ،مطابق با جدول زمانبندی پرداخت سود ، نسبت به واریز سود سهام آن اقدام خواهد شد .

تاریخ خبر : 1393/05/01