اطلاعيه : آخرین روز کاری شرکت لیزینگ ایرانیان (سهامی عام) در سال 1395:

مشتريان گرامي و ارجمند شركت ليزينگ ايرانيان

احتراماً ضمن عرض شادباش به مناسبت فرار سيدن سال نو، به استحضار مي رساند آخرین روز کاری شركت ليزينگ ايرانيان در سال 1395 روز چهارشنبه مورخ 1395/12/25 می باشد. بدیهی است  امكان پاسخگويي و ارائه  هر گونه خدمات  به مشتريان محترم  بعد از تاریخ مذکور امکان پذیر نخواهد بود. مشترياني كه خواهان دریافت خدمات و یا تسویه حساب مي باشند و امكان مراجعه به شركت تا تاريخ مذكور را ندارند، مي توانند در سال 1396  و پس ازاتمام تعطيلات نوروزي از تاریخ 1396/01/14 به شركت ليزينگ ايرانيان مراجعه نمايند.

تاریخ خبر : 1395/12/18