اطلاعیه تعطیلی شرکت لیزینگ ایرانیان در روز جهانی کارگر : 11 اردیبهشت ماه 1397:

بدینوسیله ضمن تبریک فرا رسیدن روز جهانی کارگر، به اطلاع می رساند شرکت لیزینگ ایرانیان در روز سه شنبه مورخ 1397/02/11 تعطیل می باشد.

 

شرکت لیزینگ ایرانیان 

 

 

تاریخ خبر : 1397/02/05