اطلاعیه تغییر محل شرکت لیزینگ ایرانیان:

بدین وسیله به اطلاع مشتریان محترم شرکت لیزینگ ایرانیان می رساند، محل شرکت لیزینگ ایرانیان واقع در خیابان مطهری، بعد از سهروردی، نبش یوسفیان،  از روز شنبه مورخه 1394/11/03، به آدرس خیابان اشرفی اصفهانی، نبش خیابان پیامبر، پلاک 70 ،منتقل میگردد.ضمنا دفتر فروش و واحد سهام شرکت، واقع در خیابان بهشتی، همچنان در مکان قبلی باقی می مانند. 

تاریخ خبر : 1394/10/27