اطلاعیه: تغییر ساعت شروع به کار شرکت لیزینگ ایرانیان در روزهای شبنه مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۰۵ و چهارشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۰۹:

با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما، به منظور فراهم آوردن شرایط مناسب جهت بهره گیری کامل از فیوضات لیالی شریف قدر، ساعت شروع به کار شرکت در روزهای شنبه مورخ 1395/04/05 و چهارشنبه مورخ 1395/04/09 با دو ساعت تاخیر و از ساعت 09:40 می باشد.

شرکت لیزینگ ایرانیان ( سهامی عام )

تاریخ خبر : 1395/04/02