برنامه زمانبندی پرداخت سود سهام مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶:

 

سهامداران محترم شرکت لیزینگ ایرانیان

 

برنامه زمانبندی پرداخت سود سهام مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه ۱۳۹6 این شرکت به شرح مندرج در جدول زیر می باشد.

 

تعداد سهم

تاریخ پرداخت

تعداد سهم

تاریخ پرداخت

1-2799

دهم تا پانزدهم مهر 1397

20001-30000

بیست و یکم تا سی ام آذرماه 1397

2800

شانزده تا سی ام مهر 1397

30001-60000

یکم تا دهم دیماه 1397

2801-4500

یکم تا پانزدهم آبان 1397

60001-100000

یازدهم تا بیستم دیماه1397 

4501-7500

شانزده تا سی ام آبان 1397

100001 به بالا

بیست و یکم تا سی ام دیماه 1397

7501-12000

یکم تا دهم آذرماه 1397

سهامداران حقوقي

یکم بهمن ماه1397

12001-20000

یازدهم تا بیستم آذرماه 1397

 

 

 

  سهامداران حقیقی محترمی كه قبلاً نسبت به ارائه شماره حساب خود اقدام نموده‌اند، نیازی به مراجعه حضوری نداشته و سود سهام مربوطه مطابق جدول زمان بندی فوق به حساب ایشان منظور می‌گردد. چنانچه سود نقدي متعلقه به اين دسته از سهامداران در مهلت مقرر به حساب معرفي شده از سوي ايشان واريز نشده بود، پس از پايان يك‌هفته از مهلت مقرر با در دست داشتن كارت ملي و اصل برگ سهام خود نسبت به پيگيري موضوع اقدام نمايند.

2- سهامداران  محترم دارای حامی کارت بانک اقتصاد نوین ، در صورت انقضاء کارت نسبت به تمدید تاریخ کارت خود اقدام فرمایند.

سایرسهامداران محترم حقیقی می توانند با در دست داشتن اصل برگ سهام، کارت شناسایی معتبر و مشخصات شماره حساب الکترونیکی مفتوحه نزد یکی از بانکهای عضو شبکه شتاب (ترجیحاً بانک ملت، بانک تجارت یا بانک اقتصاد نوین) مطابق جدول زمان بندی به دفتر سهام شرکت لیزینگ ایرانیان واقع در تهران، بزرگراه اشرفی اصفهانی ، نبش خیابان پیامبرشرقی، پلاک 70 مراجعه و یا با مراجعه به وب سایت شرکت (icleasing.ir) و تکمیل فرم مشخصات سهامداران (مطابق فرم نمونه) در قسمت امور سهام نسبت به اعلام شماره حساب مربوطه اقدام و تصویر فرم مربوطه را به همراه تصویر کارت بانک و یا دفترچه حساب بانکی مفتوحه و تصویرکارت ملی به شماره نمابر 44009537 ارسال فرمایند.

 

 

تاریخ خبر : 1397/04/02