برنامه زمانبندی پرداخت سود سهام مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷:

 

سهامداران محترم شرکت لیزینگ ایرانیان

 

برنامه زمانبندی پرداخت سود سهام مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1397 این شرکت به شرح مندرج در جدول زیر می باشد.

 

تعداد سهم

تاریخ پرداخت

تعداد سهم

تاریخ پرداخت

1-2799

یکم تا پانزدهم مهر 1398

20001-30000

بیست و یکم تا سی ام آذرماه 1398

2800

شانزده تا سی ام مهر 1398

30001-60000

یکم تا دهم دیماه 1398

2801-4500

یکم تا پانزدهم آبان 1398

60001-100000

یازدهم تا بیستم دیماه1398

4501-7500

شانزده تا سی ام آبان 1398

100001 به بالا

بیست و یکم تا سی ام دیماه 1398

7501-12000

یکم تا دهم آذرماه 1398

سهامداران حقوقي

یکم تا دهم بهمن ماه 1398

12001-20000

یازدهم تا بیستم آذرماه 1398

 

 

 

  سهامداران محترمی که قبلاً نسبت به ارائه شماره حساب خود اقدام نموده اند، نیازی به تماس مجدد و یا مراجعه حضوری نداشته و سود سهام مربوطه مطابق جدول زمان بندی فوق به حساب ایشان واریز می گردد. چنانچه سود نقدی متعلقه به این دسته از سهامداران در مهلت مقرر به حساب معرفی شده از سوی ایشان واریز نشده بود، پس از پایان یک هفته از مهلت مقرر با در دست داشتن کارت ملی و اصل برگ سهام خود نسبت به پیگیری موضوع اقدام نمایند.

2- سایر سهامداران محترم حقیقی می توانند با در دست داشتن اصل برگ سهام، کارت شناسایی معتبر و مشخصات شماره حساب الکترونیکی مفتوحه نزد یکی از بانکهای عضو شبکه شتاب مطابق جدول زمان بندی به دفتر سهام شرکت لیزینگ ایرانیان واقع در تهران، بزرگراه اشرفی اصفهانی، نبش خیابان پیامبرشرقی، پلاک 70 مراجعه و یا با مراجعه به وب سایت شرکت (icleasing.ir) و تکمیل فرم مشخصات سهامداران (مطابق فرم نمونه) در قسمت امور سهام نسبت به اعلام شماره حساب مربوطه اقدام و تصویر فرم مربوطه را به همراه تصویر کارت بانک و یا دفترچه حساب بانکی مفتوحه و تصویرکارت ملی به شماره نمابر 44009530 ارسال فرمایند.

 

 

تاریخ خبر : 1398/05/12