برنامه زمانبندی پرداخت سود سهام مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به 30 اسفند ماه 1395:

سهامداران محترم شرکت لیزینگ ایرانیان

     برنامه زمانبندی پرداخت سود سهام مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به 30 اسفند ماه 1395 این شرکت به شرح مندرج در جدول زیر می باشد.

 

تعداد سهم

تاریخ پرداخت

تعداد سهم

تاریخ پرداخت

1-2799

یکم تا پانزدهم آبان

20001-30000

بیست و یکم تا سی ام دیماه

2800

شانزده تا سی ام آبان

30001-60000

یکم تا دهم بهمن

2801-4500

یکم تا پانزدهم آذر

60001-100000

یازدهم تا بیستم بهمن

4501-7500

شانزده تا سی ام آذر

100001 به بالا

بیست و یکم تا سی ام بهمن

7501-12000

یکم تا دهم دیماه

سهامداران حقوقي

یکم اسفندماه

12001-20000

یازدهم تا بیستم دیماه

 

 

 

  سهامداران حقیقی محترمی که از اعضای شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو می‌باشند، با توجه به صدور حامی کارت از سوی شرکت تجارت الکترونیک حامی ایرانیان برای ایشان و همين طور كليه سهامداراني كه قبلاً نسبت به ارائه شماره حساب خود اقدام نموده‌اند، نیازی به مراجعه حضوری نداشته و سود سهام مربوطه مطابق جدول زمان بندی فوق به حساب ایشان منظور می‌گردد. چنانچه سود نقدي متعلقه به اين دسته از سهامداران در مهلت مقرر به حساب معرفي شده از سوي ايشان واريز نشده بود، پس از پايان يك‌هفته از مهلت مقرر با در دست داشتن كارت ملي و اصل برگ سهام خود نسبت به پيگيري موضوع اقدام نمايند.

  سایر سهامداران محترم حقیقی می توانند با در دست داشتن اصل برگ سهام، کارت شناسایی معتبر و مشخصات شماره حساب الکترونیکی مفتوحه نزد یکی از بانکهای عضو شبکه شتاب ( ترجیحاً بانک ملت ) مطابق جدول زمان بندی به دفتر سهام شرکت لیزینگ ایرانیان واقع در تهران، بزرگراه اشرفی اصفهانی نبش خیابان پیامبر پلاک 70 مراجعه و یا با مراجعه به وب سایت شرکت (icleasing.ir)  و تکمیل فرم مشخصات سهامداران (مطابق فرم نمونه) در قسمت امور سهام نسبت به اعلام شماره حساب مربوطه اقدام و تصویر فرم مربوطه را به همراه تصویر کارت بانک و یا دفترچه حساب بانکی مفتوحه و تصویر کارت ملی به شماره نمابر 44009537 و یا آدرس مندرج در فوق ارسال فرمایند.

تاریخ خبر : 1396/04/13