تاریخ و محل برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت لیزینگ ایرانیان در سال نود و نه:

 

اطلاعیه

آگهی دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1398

شركت سهامی عام ليزينگ ايرانيان

به شماره ثبت 192064 و شناسه ملي 10102340228

مورخ 1399/03/12

با سرمایه ثبت شده و تماماً پرداخت شده یک هزار میلیارد ريال

 

  الف ) زمان و محل برگزاری مجمع  

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم ، وکیل و یا قائم مقام قانونی آنها دعوت میشود در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام این شرکت که در ساعت  10 صبح روز دوشنبه 1399/03/12 در محل سالن کنفرانس شرکت واقع در ، تهران خیابان اشرفی اصفهانی ، نبش پیامبر شرقی پلاک 70 تشکیل می شود حضور بهم رسانند .

برگه حضور در جلسه با در دست داشتن ورقه سهام و کارت ملی برای اشخاص حقیقی و معرفی نامه معتبر و موثق کتبی همراه با کارت ملی برای نمایندگان اشخاص حقوقی از ساعت 9صبح در محل برگزاری مجمع توزیع می گردد .

ب) نحوه برگزاری مجمع

حسب اعلامیه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا و سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص شرایط برگزاری با توجه به شیوع بیماری کرونا و حفظ سلامت سهامداران گرامی به استحضار می رساند مجمع با محدودیت حضور سهامداران ( حداکثر 15 نفر شخص حقیقی و حقوقی ) با رعایت کلیه اصول بهداشتی برگزار می گردد . به منظور رعایت تمهیدات ستاد یاد شده و حفظ سلامتی خود با عدم حضور فیزیکی در محل برگزاری مجمع هیئت مدیره را در برگزاری مجمع به نحو احسن همراهی نمائید . قابل ذکر است که کلیه سهامداران محترم می توانند با مراجعه به صفحه اینستاگرام  iranian.leasing.1399@ و iranianleasing1399@ در جریان برگزاری مجمع عمومی سالیانه به صورت آنلاین باشند .

ج ) دستور جلسه

 • استماع گزارش هیئت مدیره در خصوص فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به 1398/12/29
 • استماع گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت در مورد صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1398/12/29
 • بررسی و تصویب صورتهای مالی مشتمل بر صورت وضعیت مالی ، صورت سود و زیان ، صورت جریان وجوه نقد و یادداشتهای صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به 1398/12/29
 • اتخاذ تصمیم در مورد نحوه تخصیص ، زمانبندی و تقسیم سود برای سال مالی منتهی به 1398/12/29
 • تصمیم گیری در خصوص معاملات موضوع ماده 129 قانون تجارت
 • انتخاب اعضای هیئت مدیره
 • انتخاب بازرس قانونی و حسابرس مستقل و بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به 1399/12/30 و تعیین حق الزحمه ایشان
 • تعیین پاداش اعضای هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به 1398/12/29
 • تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به 1399/12/30
 • تعیین حق الزحمه اعضای کمیته حسابرسی برای سال مالی منتهی به 1399/12/30
 • تعیین روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت
 • انتخاب نماینده جهت ثبت تصمیمات ماخوذه مجمع در اداره ثبت شرکتها
 • سایر موارد در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه

 

                                                                                                                                                       هیئت مدیره شرکت سهامی عام لیزینگ ایرانیان

تاریخ خبر : 1399/02/17