تمدید گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت شرکت لیزینگ ایرانیان (سهام عام):

یکی از اهرم‌های اصلی شرکت لیزینگ ایرانیان برای رسیدن به جایگاه ویژه در بین شرکت‌های لیزینگ، بهره‌گیری از سیستم مدیریت کیفیت با هدف تأمین رضایت هر چه بیشتر مشتریان و همچنین سهامداران خود می‌باشد. از اینرو پس از برگزاری ممیزی دوره ای استاندارد  ISO 9001:2008در سیستم مدیریت کیفیت در مورخ 30/11/1395 برای چهارمین دوره گواهینامه مذکور در شرکت لیزینگ ایرانیان تمدید گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت لیزینگ ایرانیان، در راستای ممیزی سیستم مدیریت کیفیت، ممیزان شرکت DQS جهت بررسی مدارک مربوطه به همراه نماینده مدیریت از بخش‌های مختلف شرکت لیزینگ ایرانیان بازدید و مستندات مذکور را مورد ارزیابی قرار دادند .

آقای شیخ زین الدین مدیر عامل محترم شرکت لیزینگ ایرانیان با حضور در جلسه افتتاحیه و اختتامیه این دوره، ضمن قدر‌دانی از تلاش همه همکاران سازمان اظهار داشتند: رسیدن به چشم انداز تعریف شده برای سازمان، مستلزم تلاش و حمیت همه‌ی همکاران سازمان بوده و سیستم مدیریت کیفیت بازتابی از عملکرد کلی سازمان می‌باشد. همچنین ایشان بر تطبیق فرآیندها با نحوه استاندارد انجام کار تأکید نموده، ابراز داشتند این مهم جز با تلاش جدی همه پرسنل و کار تیمی میسر نخواهد شد.

 در ادامه ایشان با اشاره به این موضوع که به دست آوردن رضایت مشتریان و سهامداران صرفاً از طریق دریافت گواهینامه حاصل نمی‌گردد افزودند؛ واقعیت امر این است که استانداردهای وضع شده برای بهبود مستمر و پایداری سازمان‌هاست و تا زمانی که الزام رعایت آنها در سازمان در اولویت‌های پایین‌تر قرار گیرد، کارآیی و اثربخشی آن کاهش خواهد یافت. بنابراین یکی از مهم‌ترین وظایف هر سازمان، نهادینه کردن و آموزش مستمر به کلیه کارکنان بوده و از سوی دیگر همکاران شرکت لیزینگ ایرانیان ملزم به ارائه‌ی گزارش‌های دوره‌ای و تحلیل میزان اثربخشی می باشند.

در جلسه اختتامیه، ممیز ارشد سازمان DQS ضمن ارائه گزارش، با تمدید این گواهینامه به مدت یکسال موافقت نمودند. لازم به ذکر است سیستم مدیریت کیفیت (ISO 9001:2008) که در راستای افزایش شفافیت، ارتقا و کنترل‌های داخلی سازمان است، از سال 1386 تاکنون در شرکت لیزینگ ایرانیان اجرا می شود .

تاریخ خبر : 1395/12/03