دعوت به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت سهامی عام لیزینگ ایرانیان:

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت سهامی عام لیزینگ ایرانیان ثبت شده به شماره ۱۹۲۰۶۴ تهران و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۰۲۲۸

 

الف- زمان و محل برگزاری مجمع
بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم ، وکیل و یا قائم مقام قانونی آنها دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی فوق العاده این شرکت که در ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 1397/11/07 درمحل قانونی شرکت واقع در تهران،  بلوار اشرفی اصفهانی، نبش پیامبر، پلاک 70برگزار می گردد، حضور بهم رسانید.

ب- دستور جلسه
 تطبیق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس و بانک مرکزی و تصویب آن

تاریخ خبر : 1397/10/29