راه اندازی پرتال جدید سهامداران شرکت لیزینگ ایرانیان:

سهامداران محترم شرکت لیزینگ ایرانیان

به اطلاع می رساند که پرتال شرکت لیزینگ ایرانیان بر روی وب سایت راه اندازی گردیده است. لازم به توضیح است که شما بزرگواران با ورود به این بخش قادر به درج اطلاعات مربوط به شماره حساب خواهید بود. برای دسترسی به بخش فوق کافی است که از صفحه اصلی وب سایت بر روی بخش پرتال سهامداران کلیک نمائید.

شرکت لیزینگ ایرانیان

تاریخ خبر : 1399/08/19