شرایط جدید واگذاری محصولات ایران خودرو:

به منظور جذب و رضایت بیشتر مشتریان ، شرایط جدید واگذاری محصولات ایران خودرو از تاریخ 1395/02/06 به شرح زیر اعلام می گردد:

1-ارائه تسهیلات بدون نیاز به ضامن 

2-بازپرداخت اقساط به صورت چک یا  دفترچه

3-حداکثر مدت تسهیلات 3 سال

4- تحویل خودرو یک هفته بعد از تکمیل پرونده

تاریخ خبر : 1395/02/08