شرایط فروش اعتباري محصولات ايران خودرو با مشاركت شرکت لیزینگ ایرانیان:

با سلام و احترام


بدینوسیله به اطلاع  میرساند، شرایط فروش اعتباری محصولات ايران خودرو، با مشارکت شرکت لیزینگ ایرانیان (ظرفیت به صورت محدود) از روز چھارشنبه مورخ 1395/11/13 تا زمان تکمیل ظرفیت، در نمایندگی های مجاز ایران خودرو به شرح جدول پیوست ارائه می گردد. 

 

دانلود شرایط فروش اعتباري محصولات ايران خودرو با مشاركت شرکت لیزینگ ایرانیان

تاریخ خبر : 1395/11/13