شرایط فروش ويژه نقدي و اعتباري به مناسبت آزاد سازي خرمشھر:

بدینوسیله به اطلاع می رساند، شرایط فروش ویژه نقدی و اعتباری به مناسبت آزادسازی خرمشهر از روز شنبه 1396/03/06 لغایت 1396/03/31 و یا زمان تکمیل ظرفیت ارائه می گردد.

دانلود شرایط فروش ويژه نقدي و اعتباري به مناسبت آزاد سازي خرمشھر

تاریخ خبر : 1396/03/06