شركت ليزينگ ايرانيان در روز دو شنبه مورخ 1394/01/17 تعطيل مي باشد:

مشتريان گرامي و ارجمند شركت ليزينگ ايرانيان

احتراماً ضمن عرض شادباش مجدد به مناسبت فرار سيدن سال نو، به استحضار مي رساند شركت ليزينگ ايرانيان در روز دو شنبه مورخ 1394/01/17 به دليل حضور در جشن آغاز سال شركت تعاوني خاص كاركنان ايران خودرو تعطيل مي باشد و امكان پاسخگويي و ارائه خدمات  به مشتريان محترم را صرفاً در روز مذكور نخواهدداشت.

تاریخ خبر : 1394/01/16