شركت ليزينگ ايرانيان در روز سه شنبه مورخ 1395/03/11 از ساعت 7:40 لغایت 14:00 تعطيل مي باشد:

احتراما بدینوسیله به اطلاع مشتریان گرامی می رساند، شرکت لیزینگ ایرانیان در روز سه شنبه، مورخ 1395/03/11، جهت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام، از ساعت 7:40 لغایت 14:00 تعطیل می باشد. بدیهی است در زمان مذکور هیچگونه خدماتی ارائه نخواهد شد.

تاریخ خبر : 1395/03/08