شرکت لیزینگ ایرانیان در روز شنبه مورخ 1396/05/14 تعطیل می باشد:

به اطلاع کلیه مشتریان محترم می رساند، شرکت لیزینگ ایرانیان در روز شنبه مورخ 1396/05/14 تعطیل می باشد. بدیهی است در این روز هیچ گونه خدماتی ارائه نخواهد شد و مشتریانی که خواهان دریافت خدمات  می‌باشند، می‌توانند پس ازتاریخ مذکور به شرکت مراجعه نمایند.

تاریخ خبر : 1396/05/11