طرح فروش اقساطی محصولات ایران خودرو با شرایط استثنایی:

فروش لیزینگی انواع محصولات ایران خودرو با 70% تسهیلات ، اقساط بلند مدت ، با نرخ مصوب بانک مرکزی وبدون کارمزد از تاریخ 94/11/12 در محل این شرکت وکلیه نمایندگی های مجاز ایران خودرو در سراسر کشور آغاز گردید.

*محاسبه پیش پرداخت و اقساط در زمان عقد قرارداد وبر اساس قیمت روز شرکت ایران خودرو و نرخ اعلامی بیمه صورت می گیرد.

مدارک عمومی :(متقاضی و ضامنين)

* کپی شناسنامه وکارت ملی

* پرينت حساب صادر كننده چك تضمين

* فیش آب یا برق متقاضی و ضامن

مدارک شغلی:

يك نفر ضامن كارمند، بازنشسته یا مشاغل آزاد(جواز کسب معتبر) با مدارك شغلي ذيل مورد نياز است :

* آخرین فیش حقوقی (متقاضی و ضامن)

* گواهي اشتغال به كار خطاب به شركت ليزينگ ايرانيان(متقاضی و ضامن)

* كارت بازنشستگي يا گواهي بازنشستگی همراه با فيش حقوقي جهت بازنشستگان

*اصل و کپی جواز کسب معتبر با نامه تائیدیه از اتحادیه خطاب به شرکت لیزینگ ایرانیان

تكميل فرمهاي اجاره به شرط تملیک بطور كامل وخوانا

* چك تضمين در وجه شركت ليزينگ ايرانيان بدون تاريخ وبدون قيد وشرط در متن چک

*وکالت فک پلاک برای متقاضی

 نکات مهم :

 * ضمانت ضربدري مجاز نمي باشد .

* برای متقاضیان بدون شغل ، دو ضامن مورد نیاز است.

* حضور متقاضي وضامن (يا صادر كننده چك تضمین توسط شخص ثالث ) در روز ثبت نام الزامي است در غير اينصورت بايستي از يكي از دفاتر اسناد رسمي گواهي امضاء ارائه نمايند.  

* چك تضمین را هرشخصي ميتواند صادر نمايد.

* خودروها درقالب قرارداد اجاره به شرط تملیک به متقاضیان واگذار می گردد.

*ارایه کدملی ، کد پستی ، آدرس دقیق ، منطقه شهرداری محل سکونت وشماره تلفن ثابت و همراه در زمان ثبت نام الزامی می باشد.

* باتوجه به اعتبارسنجی پرونده ارائه مدارک و پرداخت وجه تعهدی نسبت به تحویل خودرو به متقاضی برای این شرکت ایجاد نمی نماید.

* شرکت لیزینگ ایرانیان مجاز است در صورت تکمیل ظرفیت، نسبت به قطع ثبت نام اقدام نماید.

*خودروهای واگذاری دارای بیمه بدنه تا پایان اقساط می باشند.

*امکان ثبت نام اشخاص حقوقی در این طرح براساس مدارک اعلامی وجود دارد.

دانلود شرایط فروش 1

دانلود شرایط فروش 2

دفاتر فروش لیزینگ ایرانیان:

دفتر مرکزی: خیابان اشرفی اصفهانی نبش خیابان پیامبر پلاک 70     شماره تماس :44009527-44009531

دفتر بهشتی: خیابان بهشتی نرسیده به چهار راه اندیشه پلاک37        شماره تماس: 7-88546276

نمایندگی های مجاز ایران خودرو در سراسر کشور

لیست خودروها و شرایط تسهیلات به شرح جداول ذیل می باشد :

تاریخ خبر : 1394/11/13