فروش ویژه به مناسبت نیمه شعبان به تعداد محدود:

بدینوسیله به اطلاع می رساند، شرایط فروش ویژه نیمه شعبان اردیبهشت ماه 96 از روز شنبه 1396/02/23 لغایت 1396/02/31 و یا تا زمان تکمیل ظرفیت ارائه می گردد.

دانلود شرایط فروش نیمه شعبان اردیبشت ماه 96 

تاریخ خبر : 1396/02/23