مصوبات جلسه مجمع فوق العاده شرکت لیزینگ ایرانیان در دی ماه 1402:

صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام مورخ 03/10/1402

شركت سهامی عام ليزينگ ايرانيان

به شماره ثبت 192064 و شناسه ملي 10102340228

 

پیرو آگهی مندرج در روزنامه ابرار به شماره 9895 مورخ 22/09/1402، جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام با حضور 58/03 درصد از سهامداران شركت و نمایندگان محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و حسابرس و بازرس قانونی شرکت رأس ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 1402/10/03 به شرح صورت حاضرین در هتل المپیک واقع در تهران، جنب درب غربی استادیوم آزادی سالن مولوی تشكيل گرديد.

 

مصوبات مجمع به شرح ذیل می باشد:

  1. پس از قرائت گزارش توجیهی هیاًت مدیره در خصوص لزوم افزایش سرمایه و همچنین استماع گزارش بازرس قانونی و ارائه توضیحات لازم در رابطه با پرسش های مطروحه سهامداران و تبادل نظر هیاًت رئیسه در این خصوص، با عنایت به مجوز صادره از سوی بانک مرکزی به شماره 02/210967 مورخ 1402/08/30 و مجوز صادره از سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره 160-1106333/024 مورخ 1402/09/13 مجمع با اکثریت آرای سهامداران حاضر، افزایش سرمایه را از مبلغ 1.630.000.000.000 ریال (هزار و ششصد و سی میلیارد ریال) به مبلغ 2,130,000,000,000 ریال (دو هزار و یکصد و سی میلیارد ریال) از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالی مورد تصویب قرارداد.
  2. در اجرای مصوبه قبلی مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ 31/03/ 1400 با توجه به عدم اجرا در بازه مقرر، انجام افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی منتفی گردید.
  3. به موجب ماده (6) اساسنامه شرکت پس از ثبت افزایش سرمایه به شرح زیر اصلاح می گردد:

"سرمایه شرکت مبلغ 2.130.000.000.000 ریال است که به تعداد دو میلیارد یکصد و سی میلیون سهم عادی1000 (یک هزار) ریالی با نام تقسیم شده و تماماً پرداخت گردیده است."

تاریخ خبر : 1402/10/05