نماد معاملاتی شرکت لیزینگ ایرانیان از فرابورس به بورس تهران منتقل و در بازار دوم بورس بازگشایی شد:

نماد معاملاتی شرکت لیزینگ ایرانیان "وایران" براساس مصوبه‌ي بيست و چهار آذر 1392 هيئت پذيرش اوراق بهادار  برای اولین بار پس از پذیرش و درج نام شرکت در فهرست شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و در فهرست نرخ های بازار دوم و با توجه به انتقال سهام این شرکت از بازار فرا بورس به بورس تهران،در این بازار بازگشایی شد . 
نام اين شركت از اين تاريخ (1 دي 1392) به عنوان چهارصد و هفتاد و هشتمين شركت پذيرفته شده در بخش «واسطه‌گري‌هاي مالي به جز تامين وجوه بيمه و بازنشستگي»،  گروه «ساير واسطه‌گري‌هاي مالي» و طبقه‌ي «اجاره‌داري مالي» و با نماد «وايران» در فهرست نرخ‌هاي بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران درج شده بود .


به این ترتیب بازگشایی نماد معاملاتی این شرکت از طریق حراج ناپیوسته با اعمال یک مرحله پیش گشایش شروع و با اجرای حراج ناپیوسته پایان يافت. پس از این مرحله معاملات از طریق حراج پیوسته در زمان باقی مانده تا پایان جلسه معاملاتی و در دامنه نوسان مجاز روزانه قیمت انجام پذيرفت .

تاریخ خبر : 1392/11/27