کسب شش مدال طلا و عنوان قهرمانی توسط نماینده لیزینگ ایرانیان:

در تاریخ 29 آبان سال جاری، نماینده شرکت لیزینگ در مسابقات وزنه برداری کارگری آزاد استان تهران شرکت و مقام اول را کسب نموده و شش مدال طلا، کاپ و عنوان قهرمانی را برای لیزینگ ایرانیان به ارمغان آورد.

تاریخ خبر : 1397/08/30