کسب مقام سوم در مسابقات وزنه برداری جام رمضان:

طی مسابقات برگزار شده در ماه مبارک رمضان سال 98 منسوب به جام رمضان، تیم وزنه برداری شرکت لیزینگ ایرانیان مفتخر به کسب مقام سوم گردید.

تاریخ خبر : 1398/04/01