تماس با کارشناسان شرکت لیزینگ ایرانیان :

تلفن گویای شرکت: 6 - 44009512 021
نام و نام خانوادگی کارشناسان واحد شماره داخلی
خانم مینا میرشکاری تسویه حساب 129
آقای یاسر شریعتی تسویه حساب 127
خانم مونا خوشگفتار تسویه حساب 126
خانم هیرو آهنگری سهام 320
آقای مجید ابراهیمی کندری سهام 315
خانم سونیا سبحانی سهام 314
آقای مرتضی اشرفی فروش و بازاریابی 160
آقای علی گلچین فروش و بازاریابی 158
آقای مجید محمودی فروش و بازاریابی 159
خانم سمیه انتظاری فروش و بازاریابی 161
آقای رضا رستمی فرد مالی و اقتصادی 122
آقای ایرج صراف مالی و اقتصادی 119
خانم فاطمه احمدی وصول مطالبات 131
خانم زهرا کمالو وصول مطالبات 133
خانم زهره محمدپور وصول مطالبات 135
خانم زهرا رشیدی وصول مطالبات 139
آقای محمدصادق حسنی وصول مطالبات 142
آقای محمود کرامتی وصول مطالبات 143
آقای صادق ارجمند وصول مطالبات 144
آقای علیرضا شویکلوفرد وصول مطالبات 149
آقای امیرحسین رحیمی وصول مطالبات 146
آقای علیرضا رعیت وصول مطالبات 141
آقای پرویز حیدری وصول مطالبات 145
آقای عادل رستمی وصول مطالبات 147