تماس با کارشناسان شرکت لیزینگ ایرانیان :

تلفن گویای شرکت: 6 - 44009512 021
نام و نام خانوادگی کارشناسان واحد شماره داخلی
آقای مهدی محمدی تسویه حساب 117
آقای پرویز حیدری تسویه حساب 127
خانم محمدپور سهام 313
آقای مجید محمودی فروش و بازاریابی 205
آقای ایرج صراف مالی و اقتصادی 119
آقای محمدصادق حسنی وصول مطالبات 148
آقای امید نادری وصول مطالبات 180
آقای محمود کرامتی وصول مطالبات 138
آقای علیرضا رعیت وصول مطالبات 137
آقای مرتضی اشرفی وصول مطالبات 131