پست الکترونیکی مدیران :

معاونت پشتیبانی و توسعه سیستم ها : اکبر تعطیلی tatili[at]icleasing.ir
معاونت اقتصادی مالی : مهدی محرابی mehrabi[at]icleasing.ir
معاونت بازاریابی و فروش : اسمعیل صادق sadegh[at]icleasing.ir
مدیر فروش: محمدرضا معصوم علیزاده alizadeh[at]icleasing.ir
مدیر بازاریابی: ابراهیم آزادی azadi[at]icleasing.ir
مدیریت مالی : مهدی درویش darvish[at]icleasing.ir
مدیریت حسابرسی داخلی : محسن قربانی زاده ghorbanizadeh[at]icleasing.ir
مدیرحقوقی و امور قراردادها : محمد باباپور babapour[at]icleasing.ir
مدیریت طرح و برنامه : آرزو عزیزی azizi[at]icleasing.ir
مدیریت حسابرسی و خدمات پس از فروش : عباس گلزارپور golzarpour[at]icleasing.ir
مدیریت وصول مطالبات : علیرضا قانع ghane[at]icleasing.ir