خرید خودروهای سنگین و نیمه سنگین:

ارائه تسهیلات برای انواع خودروهاي سنگين در بخش حمل كالا و مسافر (داخل شهري و بين شهري ) از قبيل انواع كاميون ، كاميونت ، كشنده ، تريلر يا كمپرسي و اتاق بار ، يخچال ، كانتينر ، اتوبوس و ميني بوس، وانت و خودروهاي ون