ماشین آلات تولیدی، تجهیزات و تاسیسات:

ارائه تسهیلات كليه ماشين آلات ، تجهيزات و دستگاههاي مربوط به توليد و فراوري محصولات صنعتي در انواع كارخانجات توليدي و صنعتي قابل تامين از داخل و خارج از كشور