مشتري گرامي، با سلام، ما برنامه هاي خود را منطبق با نظرات شما طرح ريزي مي كنيم، پس ما را از نظراتتان محروم نسازيد.

نظرسنجی:

سوالات عمومی :
 
 
 
 
 
سوالات اختصاصي:
 
 
 
 
مشتری گرامي، ليزينگ ايرانيان را به لحاظ وي‍ژگي هاي ذيل ارزيابي نمائيد: