آدرس امور سهام :

تهران- بزرگراه اشرفی اصفهانی - نبش خیابان پیامبر- پلاک 70 - طبقه اول

تلفن : 44009533 021
نمابر : 44009537 021

کد پستی : 1473689411