مدیران لیزینگ ایرانیان :

امیرفرهنگ فلاح

مدیر بازاریابی و فروش

فرشید کاظمی مقدم

مدیر مالی و اقتصادی

محسن قربانی زاده قمصری

مدیر تأمین منابع مالی و خزانه داری

مهدی دوست محمدی

مدير توسعه سيستم ها و فناوری اطلاعات

مجید قورچی بیگی

مدیر حقوقی و وصول مطالبات