تماس با کارشناسان شرکت لیزینگ ایرانیان :

تلفن گویای شرکت: 6 - 44009512 021
نام و نام خانوادگی کارشناسان واحد شماره داخلی
آقای یاسر شریعتی تسویه حساب 129
خانم زهرا رشیدی تسویه حساب 129
خانم ناهید صادقی تسویه حساب 118
خانم سونیا سبحانی سهام 314
خانم زهره محمدپور سهام 313
آقای علی گلچین فروش و بازاریابی 158
آقای مجید محمودی فروش و بازاریابی 159
آقای رضا رستمی فرد مالی و اقتصادی 122
آقای ایرج صراف مالی و اقتصادی 119
خانم فاطمه احمدی وصول مطالبات 131
خانم زهرا کمالو وصول مطالبات 133
آقای امید مهدویان وصول مطالبات 139
آقای محمدصادق حسنی وصول مطالبات 142
آقای محمود کرامتی وصول مطالبات 143
آقای صادق ارجمند وصول مطالبات 144
آقای علیرضا شویکلوفرد وصول مطالبات 149
آقای امیرحسین رحیمی وصول مطالبات 146
آقای علیرضا رعیت وصول مطالبات 141
آقای پرویز حیدری وصول مطالبات 145
آقای عادل رستمی وصول مطالبات 147