شرایط انعقاد قرارداد :

 • متقاضيان محترم مستدعي است قبل از تهيه مدارك ذيل نسبت به وجود شرايط پذيرش در ليزينگ ايرانيان اطمينان حاصل نمايند.
 • براي كسب اطمينان از پذيرش پرونده "اجاره به شرط تمليك" مستدعي است با شماره 6 - 44009512 021 ، واحد بازاريابي و فروش تماس حاصل نمايند.
 • بديهي است جمع آوري مدارك ذيل توسط متقاضيان در شرايطي كه ليزينگ ايرانيان شرايط پذيرش را نداشته باشد، مسئوليتي جهت پذيرش براي ليزينگ ايرانيان ايجاد نمي نمايد.
 • متقاضي استفاده از تسهيلات جهت خريد خودرو بايد متناسب با شرايط خود نسبت به تهيه و ارائه مدارك به شرح ذيل اقدام نمايند:
شرايط متقاضي شرايط ضامن مدارك مورد نياز
 • كارمند رسمي دولت

 • كارمند شركت معتبر

 • كارمند بازنشسته دولت

 • شاغل آزاد داراي جواز كسب

يك نفر ضامن از مشاغل زير نياز است:

 • كارمند رسمي دولت

 • كارمند شركت معتبر

 • كارمند بازنشسته دولت

 • شاغل آزاد داراي جواز كسب

الف) مدارك عمومي: (متقاضي و ضامن/ضامنين)

 • اصل و كپي تمام صفحات شناسنامه

 • اصل و كپي كارت ملي

 • كپي يكي از جديدترين قبوض آب، برق و...

 • كپي صفحه اول دفترچه بيمه

 • كپي كارت پايان خدمت (متولدين 1354 وبعد از آن)

 • يك قطعه عكس4*3 از متقاضي


ب) مدارك شغلي: (متقاضي و ضامن/ضامنين)

 • كارمند رسمي دولت و كارمند شركت معتبر

  • گواهي اشتغال به كار خطاب به ليزينگ

  • آخرين فيش حقوقي

 • كارمند بازنشسته:

  • آخرين فيش حقوقي يا گواهي بازنشستگي

  • كپي حكم/كارت بازنشستگي

 • شاغل آزاد داراي جواز كسب معتبر

  • كپي جواز كسب

  • نامه تائيديه اتحاديه خطاب به ليزينگ ايرانيان با قيد شماره و تاريخ پروانه

 • شاغل آزاد فاقد جواز كسب

دو نفر ضامن از مشاغل زير نياز است:

 • كارمند رسمي دولت

 • كارمند شركت معتبر

 • كارمند بازنشسته دولت

 • شاغل آزاد داراي جواز كسب